This web site is under construction

عارفان چه گفتند و چه می گویند, تاثیر آن برزندگی امروزما،؟؟؟؟

خانه

 

 

به سایت خانه مولانا خوش آمدید

این خانه که پیوسته دراو بانگ چغانست

از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه ست؟

خاک و خس این خانه همه عنبر و مشک است

بانگ در این خانه  همه بیت و ترانه ست .

این خانه چرخ است که چون زهره و ماه است

وین خانه عشق است که بی حد و کرانه ست.

به نام ایزد مهر

هر زمان نو میشود دنیا و ما

بیخبر از نو شدن اندر بقا.

بالاخره امدیم با تحمل سختیهائی که تکنولوژی با بی وفائی با ما انجام داد و ما حک شدن را فهمیدیم . سایت را دوباره راه اندازی کردیم .

سایت را در اختیار همدلان قرار میدهیم که انچه برداشت از اثار مولانا ست را با هم شراکت کنیم لطفا مقالات و یاداشتها و |پیشنهادهای خود را ارسال کنید تا به راستی همدلی کنیم .همدلی از همزبانی خوشترست

این شعر رابا دقت بخوانید .

چه تدبیر ای مسلمانان  که من خود را نمیدانم

         نه ترسا نه یهودم من  نه گبر و  نه مسلمانم

نه   شرقیم  نه   غربیم   نه   بریم   نه   بحریم

        نه  از  ارکان  طبیعیم  نه  از  افلاک    گردانم

نه از هندم  نه از چینم  نه ار بلغار  و سقسینم

        نه از  ملک  عراقینم نه  از  خاک    خراسانم

نه   از  خاکم  نه از آبم   نه از   بادم نه از آتش

نه از عرشم نه از فرشم نه ازکونم نه از کانم

نه  از  دنیا   نه از عقبی  نه از  جنت  نه   دوزخ

نه از آدم  نه از حوا   نه از فردوس  و رضوانم

هوالاول    هوالاخر     هوالظاهر      هوالباطن

که من جز هو  و  یا من هو کس دیگر نمیدانم

مکانم لا مکان باشد      نشانم بی نشان باشد

نه تن باشد نه جان باشد  که من از جان جانانم

دوئی را چون برون کردم دو عالم را یکی دیدم

یکی بینم یکی  جویم      یکی دانم  یکی خوانم

اگر در عمر خود روزی      دمی بی تو برآوردم

از آن روز  و  از آن  ساعت   پشیمانم  پشیمانم

زجام عشق سر مستم دو عالم رفته ازدستم

به جز رندی و  قلاشی      نباشد  هیچ  سامانم

اگر دستم دهد روزی   دمی با تو در این  خلوت

دو عالم  زیر  پای آرم  همی  دستی بر  افشانم

الا ای شمس تبریزی چنان مستم در این عالم

که جزمستی و سرمستی دگر چیزی نمی دانم.

مولانا از این شعر چه منظوری داشته ؟ آیا او ارزشهای جغرافیا ئی را نادیده میگیرد؟ و فرا تر از آن فکر میکند.؟ اگر دنیای امروزی ما این اندیشه را فرا روی خود قرار دهد چه میشود؟

لطفا در باره این شعرکامنت بگذارید. فیس بوک